VÅR HISTORIA

Vi började med villor under 80 talet , i början på 90 talet övergick jobben till mer service arbeten villor jordbruk , sporthall i Nöbbele ,industri jobb har det varit på Lars Carlsson Trävaror i Bro , Såghus 1985 , Nytt hyvleri 2008, Korrö restaurang 2007 ,butikslokal i Linneryd Matöppet , nya ladugårdar byggdes i Skogsnäs , Torp V. Nöbbele , Hulta gård . mm.

Följ vår resa här nedan.

1974
Starten
Väckelsångs Elektriska Einarsson & Axelsson

Lars-Erik Axelsson och Kennart Einarsson startade Väckelsångs Elektriska Einarsson & Axelsson 1974, och köpte då ut Ernst Törnqvist lager .

1975
Väckelsångs Elektriska HB

Startade Väckelsångs Elektriska

HB av Lars-Erik Axelsson , Kennart Einarsson och Jan Karlsson

1984
Väckelsångs EL AB

Köper vi stationshuset i Väckelsång och där fanns El-butik , blomsteraffär , frisör ( Bertil Blomqvist
)och gym , 1990 startar Görel Korner Clipp Corner . Gun arbetade i butiken och skrev fakturor år 1985 ,
Vi sålde stationshuset och flyttade El-butiken till Monicas lokal fd. Syfabriken . Elbutiken upphörde 2013 .

2013
Ägare Jan Karlsson

Blir Jan Karlsson ensam ägare till Väckelsångs El AB då Kennart går i pension

2022
Peter Korner och Jakob Alfengård

blir ägare till Väckelsångs EL AB och driver det tillsammans. 

Translate »